Văn hoá AnCoach

SỨ MỆNH CHÍNH CỦA ANCOACH

Cung cấp bộ năng lực tổng thể về Xây dựng Đội ngũ cho 10 - 20% nhân sự chủ chốt, từ đó tạo ra ảnh hưởng đến 80% nhân sự còn lại của công ty khách hàng.

MỤC TIÊU KHÁT VỌNG CỦA ANCOACH

Huấn luyện và Đồng hành đi đến thành công của hơn 10.000 Đội nhóm Lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy 1 triệu khách hàng hiệu quả hơn trong công việc, hạnh phúc hơn trong đời sống.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực (Integity)
  • Sáng tạo (Creative)
  • Tín nhiệm (Trust)
  • Hợp tác (Cooperation)
  • Chia sẻ (Community)