Khách hàng của AnCoach

Mỗi khách hàng đến với AnCoach đều cảm nhận được sự Chuyên nghiệp, Đam mê, Sáng tạo và Tín nhiệm trong quy trình huấn luyện, tư vấn Xây dựng Đội ngũ. Đó cũng là lý do cho phần lớn khách hàng quay lại và gắn bó trung thành với AnCoach. Chúng tôi luôn trân quý điều này hơn bất cứ giá trị vật chất nào.

Danh sách khách hàng của AnCoach

  • Tập đoàn Tasco
  • Tập đoàn xây dựng Delta
  • Công ty cổ phần MISA
  • Công ty CP VINAFCO
  • Công ty TNHH Dược Phẩm Astrazeneca
  • Công ty TNHH phần mềm Phương Chi
  • Công ty Luật Hồng Đức – VILAF
  • Công ty TNHH Hai Thành Viên Thực Phẩm Lý Tưởng Việt Nam